Livsstilsmedicinsk forskning har visat att upp till 80% av kroniska hälsoproblem kan botas genom omfattande livsstilsförändringar och genom att behandla orsaken - Läs mer om hur det är möjligt!

Lifestyle Prescriptions® Method (livsstilsrecept), är ett helt nytt sätt att se på hälsa och sjukdom. Enligt metoden finns en koppling mellan kropp-sinne-hjärna-omgivning. Forskningen är  helt enig om att stress, kost, motion och känslor påverkar vår hälsa. Läs mer om forskningen: https://lifestyleprescriptions.org/blog/science-research-lifestyle-prescriptions/

Tänk på en situation där du drabbades av en instinktiv reaktion (som tex hjärtklappning när du blir rädd eller känslan i magen när du är nervös inför något). Dessa automatiska reaktioner kommer inte från den fysiska kroppen men de överförs till din fysiska kropp genom tankar och känslor. 

Ohälsa eller sjukdom är kroppens sätt att kommunicera med oss och tala om att vårt sätt att tänka inte är i harmoni med vad som är hälsosamt för oss (även om det sker omedvetet). Redan Sigmond Freud upptäckte att kroppen och psyket är oåterkalleligt sammanlänkade. Våra tankar, känslor och ältande kan göra oss sjuka.

Många av våra sjukdomar, smärta och andra symptom kan bero på vad man har varit med om i sitt liv. Det kan handla om att man upplevt ett trauma som skilsmässa, olycka eller att ha förlorat en närstående mm. Många går igenom motgångar och svårigheter i sitt liv, det kan vara både stora och små problem men som påverkar alla på olika sätt. Vi människor vill gärna lägga locket på när något är jobbigt, vilket kan innebära att det ligger kvar obearbetade känslor i kroppen. Om dessa konflikter och trauman inte bearbetas kan det uppstå symptom. Kroppens symtom är ett budskap. Den talar om vad som pågår på en djupare nivå av vad som behöver ses över. 

Varje organ i vår kropp har en unik roll, vår hud skall skydda oss, vårt skelett skall hålla oss upprätta, våra ögon skall se osv. Dock, inom konventionell medicin fokuserar endast på organet vi har probem med. Enligt  Lifestyle Prescriptions® Method startar en ohälsa med en oväntad konfliktchock. Chocken slår ned som en blixt från klar himmel. Konfliktchocken är oväntad, starkt känslomässig, leder till isolering från andra och påverkar personligheten. Konfliktchocken påverkar hjärnan i samma ögonblick som den inträffar.

Vi går då in i en konfliktfas – där vårt sympatiska nervsystem går in – och förser oss med mer kraft att lösa konflikten med. Istället för att vila på natten kan vi ligga och grubbla och då byggs inga nya krafter upp. Pågår detta en längre tid blir det en negativ spiral och våra batterier laddas ur. När vi löser konflikten går vi in i en återhämtningsfas. Då känns det som luften går ur oss och vi träder in i den parasympatiska fasen. Att gå igenom en konfliktfas och en läkande återhämtningsfas kallas en sjukdomsprocess. Det kan tex vara en förkylning, feber eller eksem.

Ex: du skär dig på en vass kniv. Blodkärlen reagerar med att dra ihop sig och såret blir kritvitt. Ett ögonblick senare inträder avspänningsfasen. Då släpper den akuta reaktionen och blodkärlens genomströmning ökar och en rodnad uppträder. Så småningom sker en normalisering och såret läks. Ett ärr kan bli resultatet och det är naturens sätt att göra vävnaden starkare. 

Ex: det yttre hudlagret (epidermis)är vad som separerar oss från omvärlden och därför kan eksem vara symtom efter en konflikt då vi förlorat kontakten med någon. Det biologiska syftet i konfliktfasen är att hjälpa personen att klara av separationen bättre genom att minska känsligheten i huden (huden blir torrare, vitare och kallare). I återhämtningsfasen ska huden repareras och huden blir då röd, inflammerad, vätskefylld och det kliar.  Till slut läker huden sig själv och huden blir tjockare för att bättre klara liknande situation i framtiden.

Eksem är vanligt bland små barn och i normala fall försvinner barneksem när de blir äldre. Bebisar är totalt beroende av att någon tar hand om dem. En separationskonflikt kan uppstå när tex en mor lägger ned barnet i sin säng och lämnar rummet. Barnet har ingen aning om mamman skall vara borta en minut eller för alltid.

Lifestyle Prescriptions® Method är en vetenskapsbaserad metod för att hitta orsaker, känslor och övertygelser som påverkar dina specifika symtom bara genom att ställa några frågor (vi har över 1 000 dokumenterade symtom ). Som Lifestyle Prescriptions Hälsocoach hjälper jag dig att först hitta de specifika stress-känslo-övertygelse- och livsstilsvanorna som påverkar ditt specifika symptom och sedan använder vi effektiva metoder för att avlägsna blockeringarna så din kropp får chans att läka. 

OBSERVERA: Syftet med Lifestyle Prescriptions® Method är inte att ersätta läkarvård vid symptom på en sjukdom och Kär i livet AB avsäger sig allt ansvar i händelse att en klient ställer en egen diagnos baserad på texten på hemsidan eller vid ett personligt besök hos Kär i livet AB och därmed underlåter att uppsöka läkare. Det är inte ett instrument för självhjälp och egna diagnoser.

3 steg - Lifestyle Prescriptions® Method

I först steget kommer du förstå exakt vilken specifik stress trigger, känsla, övertygelse, tanke och livsstilsvana som påverkar ditt sympom. Du kommer att bli överraskad...

I andra steget så kommer du att få en specifik och målinriktad hälsoplan som kommer att motiviera dig att öka medvetenheten och skapa nya, hälsosammare vanor. Du kan förbättra dig själv med 1% per dag, eller hur?

I tredje steget så kommer vi att använda oss av effektiva och bevisade självläkningstekniker för att hjälpa dig att:

♥ Släppa olösta, smärtsamma känslor som inte är bra för dig

♥ Släppa taget om stress triggers

♥ Omforma dina begränsande övertygelser

♥ Skapa förbättring i ditt liv

♥ Öka din styrka, vitalitet och livskraft

Lifestyle Prescriptions® är effektiva då vi är experter på att finna "nålen i höstacken" Få svar!

Få en GRATIS första konsultation på 20 minuter

Kontakta mig för en GRATIS konsultation och få också den splitter nya boken  "The 6 Root-Cause(s) Of All Symptoms"som en GRATIS nedladdning.

BOKA GRATIS KONSULTATION 20 min