Kär i livet är en fristående distributör av Healy.

                                                                            HÄLSA - VÄLMÅENDE - BALANS

VAD ÄR HEALY?

HUR KAN JAG ANVÄNDA HEALY OCH TILL VAD?

Hälsa börjar i cellerna

Healy är komplex och smart:
Healy verkar kanske enkel på utsidan, men insidan är mycket komplicerad. Däremot behöver du inte förstå all vetenskap bakom den för att ha nytta av effekterna! 

Det räcker att Healy får göra sitt jobb för din hälsa och välmående Det är likadant som med bilmotorn, du behöver inte förstå hur den fungerar, den kör dig till jobbet och tillbaka hem ändå. 

Om du ändå är intresserad av hur Healy fungerar förklarar vi det nedan.  

Lätt och Bärbar:

Healy är en europeisk medicinteknisk produkt av klass lla som är utformad för att vara kroppsnära vilket innebär att den kan fästas på dina kläder. Den integrerar med din kropp via elektroder som bärs på handlederna, öronclips med elektroder och självhäftande elektroder. Om du vill, kan du köpa till Healy Coil och då kan du använda Healy genom att lägga den i byxfickan, i skjortfickan eller klipsa fast den på dina kläder. 

En av orsakerna till att Healy är så liten och lätt är att användarens smartphone används som skärm, minne och styrenhet. 

På så vis behöver du inte bära runt på något du redan har i mobilen. 

Celllspänning:

Healys funktionsprincip baseras på teorier från  Becker och Nordström enligt vilka många sjukdomar eller funktionsbrister i kroppen orsakas av onaturligt låg spänning i cellmembranen. 

Det innebär att spänningskillnaden mellan cellens insida och utrymmet mellan cellerna är för liten.

En hälsosam cell har ett värde på ungefär - 70 mV eller millivolt. En lägre spänning än detta normala (fysiologiska) värde leder till störningar i cellmetabolismen och leder ofta till olika sjukdomar och hälsoproblem.
 

Frekvensterapi

Helay är utformad för att återställa cellspänningen till det hälsosamma (fysiologiska) intervallet genom att föra ström genom kroppen. Strömmen är väldigt svag och ligger kring några mikroamper. Det viktigaste kriteriet för denna typ av behandling är att strömmen appliceras i form av lämpliga frekvenser, vilket är varför denna typ av behandling kallas frekvensterapi.

Det verkliga arbetskapitalet i frekvensterapin består av Nuno Ninas teori och erfarenhet av vilka frekvenser som behövs för vilka sjukdomar. Helays program innehåller kunskaper och erfarenheter från många års praktik med tusentals patienter. 
 

Cellaktivitet

Enligt vår modell är elektriska frekvenser det språk på vilket celler kommunicerar och därmed nyckeln som öppnar upp anslutningar och funktioner i kroppen. 

I mer medicinska termer kan vi säga att metabolismen och celldelningen, cellernas energiproduktion och proteinsyntesen är utformade för att stimuleras av frekevenskterapi.

Disclaimer: Friskrivning: Healy är en medicinsk enhet för smärtbehandling vid kronisk smärta, fibromyalgi, skelettsmärta och migrän samt stödbehandling vid psykiska besvär som depression, ångest och relaterade sömnproblem. Andra tillämpningar av Healy erkänns inte av skolmedicinen eftersom bevis enligt skolmedicinska definitioner saknas.